Aktualnosci

Poniedziałek, 23 kwietnia 2018 r.

Informujemy, że do dnia 15.05.2018 r. można składać dokumenty rekrutacyjne na ostatnie już kursy w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych..”

Ostatni kurs na operatora koparko-ładowarek rozpocznie się 4 czerwca 2018 roku i odbywać się będzie w systemie popołudniowym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 21. Kurs umożliwi zdobycie kwalifikacji zawodowych 9 osobom, zakończy się w połowie lipca egzaminem państwowym.

Oprócz tego kursu rozpoczynamy również szkolenia w terminie: 04.06.2018 - 19.07.2018 – szkolenie na operatora koparki w systemie popołudniowym, zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 21. Kurs umożliwi zdobycie kwalifikacji zawodowych 5 osobom, zakończy się w połowie lipca egzaminem państwowym.

04.06.2018 - 19.07.2018 – szkolenie na operatora ładowarki w systemie popołudniowym, zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 21. Kurs umożliwi zdobycie kwalifikacji zawodowych 11 osobom, zakończy się w połowie lipca egzaminem państwowym.

Poniedziałek, 26 marca 2018 r.

Dokumenty na szkolenie, które rozpocznie się 16.04. można składać w siedzibie firmy na ul. Szarych Szeregów 5 w Rzeszowie do dnia 11 kwietnia 2018 r., dokumenty na szkolenie od 4.06.2018 r. można składać do dnia 15 maja 2018 r.

 • 16.04.2018 - 07.06.2018 – szkolenie na operatora ładowarki w systemie popołudniowym, zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 21.
 • 16.04.2018 - 07.06.2018 – szkolenie na operatora koparko-ładowarki w systemie popołudniowym, zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 21.
 • 16.04.2018 - 07.06.2018 – szkolenie na operatora wielozadaniowych nośników osprzętu w systemie popołudniowym, zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 21.

Poniedziałek, 12 lutego 2018 r.

Dokumenty na szkolenie, które rozpocznie się 24.03. można składać w siedzibie firmy na ul. Szarych Szeregów 5 w Rzeszowie do dnia 16 marca 2018 r.

 • 24.03.2018 - 23.06.2018 – szkolenie na operatora koparki w systemie weekendowym, zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele w godzinach od 8 do 15.
 • 24.03.2018 - 23.06.2018 – szkolenie na operatora koparko-ładowarki w systemie weekendowym, zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele w godzinach od 8 do 15.
 • 24.03.2018 - 23.06.2018 – szkolenie na operatora wielozadaniowych nośników osprzętu w systemie weekendowym, zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele w godzinach od 8 do 15.

Wtorek, 16 stycznia 2018 r.

Informujemy, że w dniu 15.01.2018 roku rozpoczęły się pierwsze w tym roku kursy zawodowe na operatora koparki, ładowarki i koparko-ładowarki. Aktualnie trwa nabór na szkolenia, które będą się odbywać w następujących terminach:

 • 24.03.2018 - 23.06.2018 – szkolenie na operatora koparki w systemie weekendowym, zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele w godzinach od 8 do 15.
 • 24.03.2018 - 23.06.2018 – szkolenie na operatora koparko-ładowarki w systemie weekendowym, zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele w godzinach od 8 do 15.
 • 24.03.2018 - 23.06.2018 – szkolenie na operatora wielozadaniowych nośników osprzętu w systemie weekendowym, zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele w godzinach od 8 do 15.
 • 16.04.2018 - 07.06.2018 – szkolenie na operatora ładowarki w systemie popołudniowym, zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 21.
 • 16.04.2018 - 07.06.2018 – szkolenie na operatora koparko-ładowarki w systemie popołudniowym, zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 21.
 • 16.04.2018 - 07.06.2018 – szkolenie na operatora wielozadaniowych nośników osprzętu w systemie popołudniowym, zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 21.
 • 04.06.2018 - 19.07.2018 – szkolenie na operatora koparko-ładowarki w systemie popołudniowym, zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 21.
 • 04.06.2018 - 19.07.2018 – szkolenie na operatora koparki w systemie popołudniowym, zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 21.
 • 04.06.2018 - 19.07.2018 – szkolenie na operatora ładowarki w systemie popołudniowym, zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 21.

Egzaminy są planowane bezpośrednio po ukończeniu każdego z kursów.

Czwartek, 28 grudnia 2017 r.

Informujemy, że trwa nabór na szkolenia w 2018 roku na operatorów: koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, suwnic oraz wielozadaniowych nośników osprzętu. Najbliższy kurs rozpocznie się już 15 stycznia 2018 roku.

Trwa ciągły nabór na kursy spawania metodą TIG 1, TIG 2, MAG 1 i MAG 2.

Zgłoszenia można przesyłać do nas przez stronę internetową (Formularz zgłoszeniowy w zakładce Zgłoszenie)

Poniedziałek, 4 grudnia 2017 r.

Informujemy, że trwa rekrutacja na następujące szkolenia:

 • Szkolenie zawodowe na operatora suwnic dla 1 grupy - 10 osób, termin szkolenia: 22.01.2018-29.01.2018 r. Szkolenie będzie się odbywać w Rzeszowie, zakończy się egzaminem państwowym.
 • Szkolenie zawodowe na operatora suwnic dla 2 grupy - 10 osób, termin szkolenia: 22.01.2018-26.01.2018 r. Szkolenie będzie odbywać w Rzeszowie, zakończy się egzaminem państwowym.

W dniu 26.02.2018 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe na operatora koparki dla grupy 10 osób (grupa V). Szkolenie odbywać się będzie w Kuryłówce, w powiecie leżajskim, zakończy się egzaminem państwowym.

W dniu 26.02.2018 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe na operatora koparko-ładowarek dla grupy 10 osób (grupa V). Szkolenie odbywać się będzie w Kuryłówce, w powiecie leżajskim, zakończy się egzaminem państwowym.

W dniu 26.02.2018 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe na operatora koparko-ładowarek dla grupy 10 osób (grupa VI). Szkolenie odbywać się będzie w Kuryłówce, w powiecie leżajskim, zakończy się egzaminem państwowym.

Trwa ciągły nabór na kursy spawania metodą TIG 1, TIG 2, MAG 1 i MAG 2.

Szkolenia odbywać się będą w systemie ciągłym w Rzeszowie oraz Jaśle.

Czwartek, 30 listopada 2017 r.

W dniu 2.12.2017 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe na operatora koparki dla grupy 10 osób – grupa nr 3. Szkolenie odbywać się będzie w systemie weekendowym, zakończy się w marcu 2018 r. egzaminem państwowym.

W dniu 2.12.2017 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe na operatora koparko-ładowarki dla grupy 10 osób – grupa nr 3. Szkolenie odbywać się będzie w systemie weekendowym, zakończy się w marcu 2018 r. egzaminem państwowym.

W dniu 2.12.2017 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe na operatora wielozadaniowych nośników osprzętu dla grupy 10 osób – grupa nr 2.

Szkolenie odbywać się będzie w systemie weekendowym, zakończy się w marcu 2018 r. egzaminem państwowym.

Poniedziałek, 27 listopada 2017 r.

Informujemy, że trwa nabór na szkolenia w 2018 roku na operatorów: koparki, ładowarki, koparko-ładowarki. Najbliższe planowane kursy to:

 • szkolenie 15.01.2018 r. roku – na operatora koparki - szkolenie odbywać się będzie w Rzeszowie, popołudniami od poniedziałku do piątku.
 • szkolenie 15.01.2018 r. roku – na operatora ładowarki - szkolenie odbywać się będzie w Rzeszowie, popołudniami od poniedziałku do piątku.
 • szkolenie 15.01.2018 r. roku – na operatora koparko-ładowarki- szkolenie odbywać się będzie w Rzeszowie, popołudniami od poniedziałku do piątku.

Środa, 22 listopada 2017 r.

W dniu 24.11.2017 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe na operatora koparki dla drugiej już grupy 10 osób. Ta grupa szkoleniowa będzie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w Lesku.

W tym samym dniu w Lesku startuje również szkolenie dla drugiej grupy dziesięciu osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych poprzez wzięcie udziału w kursie na operatora koparko-ładowarek. Końcem roku 2017 dla uczestników obydwu tych grup szkoleniowych zostanie przeprowadzony egzamin państwowy.

Poniedziałek, 20 listopada 2017 r.

W dniu 23.11.2017 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe na operatora koparki dla grupy 10 osób. Szkolenie odbywać się będzie popołudniami, w robocze dni tygodnia, zakończy się egzaminem państwowym.

W dniu 23.11.2017 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe na operatora koparko-ładowarek dla grupy 10 osób. Szkolenie odbywać się będzie popołudniami, w robocze dni tygodnia, zakończy się egzaminem państwowym.

W dniu 23.11.2017 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe na operatora wielozadaniowych nośników osprzętu dla grupy 10 osób. Szkolenie odbywać się będzie popołudniami, w robocze dni tygodnia, zakończy się egzaminem państwowym.

Poniedziałek, 2 października 2017 r.

Informujemy, że trwa nabór na szkolenia w 2017 i 2018 roku na operatorów: koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, suwnic oraz wielozadaniowych nośników osprzętu. Najbliższe planowane kursy to:

 • kurs 23.11.2017 r. roku – (koparka, wielozadaniowe nośniki osprzętu, koparko-ładowarka)- szkolenie odbywać się będzie w Rzeszowie, popołudniami od poniedziałku do piątku,
 • kurs 24.11.2017 r. roku – szkolenie w Lesku (koparka, koparko-ładowarka)
 • kurs 2.12.2017 r. roku (koparka, wielozadaniowe nośniki osprzętu, koparko-ładowarka)- szkolenie w Rzeszowie, w systemie weekendowym (w soboty i niedziele)

Trwa ciągły nabór na kursy spawania metodą TIG 1, TIG 2, MAG 1 i MAG 2. Szkolenia odbywać się będą w systemie ciągłym w Rzeszowie oraz Jaśle.

Zgłoszenia można przesyłać do nas przez stronę internetową (Formularz zgłoszeniowy w zakładce Zgłoszenie)

Piątek, 15 września 2017 r.

Obecnie trwa rekrutacja na następujące szkolenia:

 • Operator koparki jednonaczyniowej
 • Operator ładowarki jednonaczyniowej
 • Operator koparko-ładowarki
 • Operator wielozadaniowych nośników osprzętu
 • Operator suwnicy
 • Spawacz metodą TIG 1
 • Spawacz metodą TIG 2
 • Spawacz metodą MAG 1
 • Spawacz metodą MAG 2