O projekcie

Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych – szansą na trwałe zatrudnienie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa : IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.5 Podniesienie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Nr projektu: RPPK.09.05.00-18-0050/16.

Wartość Projektu wynosi: 1 584 687,60 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 346 984,46 zł

Okres realizacji Projektu: 01.07.2017 r. – 31.08.2018 r.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych co najmniej 329 osób dorosłych poprzez udział w szkoleniach zawodowych do 31.08.2018 r.

SZKOLENIA ZAWODOWE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Operator koparki jednonaczyniowej
 2. Operator ładowarki jednonaczyniowej
 3. Operator koparko-ładowarki
 4. Operator wielozadaniowych nośników osprzętu
 5. Operator suwnicy
 6. Spawacz metodą TIG 1
 7. Spawacz metodą TIG 2
 8. Spawacz metodą MAG 1
 9. Spawacz metodą MAG 2

Każde szkolenie zakończy się egzaminem, a nabyte kwalifikacje zostaną potwierdzone powszechnie uznawanym certyfikatem. Ich uczestnicy zostaną wyposażeni w niezbędne materiały dydaktyczne a na czas szkolenia zapewnione wyżywienie.

Gwarantujemy Państwu najwyższą jakość szkoleń zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej. Nasza kadra będzie do Waszej dyspozycji w takim zakresie, aby w pełni przygotować uczestników szkoleń do pomyślnego zdania wymaganych egzaminów. Uczestnicząc w naszym projekcie mają Państwo szansę uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych bez jakichkolwiek kosztów swojej strony, ponieważ jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY

Osoby dorosłe, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W szczególności do udziału w Projekcie zapraszamy osoby, które:

 • posiadają niskie kwalifikacje (max. średnie wykształcenie)
 • są w wieku 50+

Udział w Projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Aktualności

23 kwietnia 2018 r.

Informujemy, że do dnia 15.05.2018 r. można składać dokumenty rekrutacyjne na ostatnie już kursy w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych..” Ostatni kurs na więcej

Kontakt

Centrum Promocji Biznesu

35-114 Rzeszów,

ul. Szarych Szeregów 5,

tel./fax (17) 852 56 46,

tel. kom. 511 55 99 22,

email: akademiabudowlana@rze.pl

Więcej